Matica srpska nagradila najuspešnije učenike

NOVI SAD –

Zadužbinarstvo u Matici srpskoj, kroz istoriju ima duboke korene, posebno u pomoći darovitiim mladim ljudima. Iako danas Matica nema finansijske mogućnosti, nastavila je da nagrađuje najuspešnije učenike.

...

Ove godine nagrade iz zadužbinskih fondova Matice srpske dobilo je 30 najuspešnijih studenata i srednjoškolaca. Jedan od njih je i Student mastera kompozicije na Akademiji umetnosti Marko Kurilić.

matica

Iako bez finansijske pomoći, Matica srpska od 96. godine ponovo nagrađuje darovite učenike, kako bi ukazali na njihov uspeh, ali i da podsete na dugu tradiciju zadužbinarstva.

Pored najuspešnijih učenika u matici na ovaj način nagrađuju i uspehe u književnosti.