U ustanovama socijalne zaštite korona potvrđena kod 125 korisnika

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 518, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite je 192.

virus, grip, koronavirus, covid19, 11

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva za rad, virus korona potvrđen je u gerontološkom centru ”Jelenac” u Aleksincu, gerontološkom centru u Knjaževcu, gerontološkom centru Beograd, gerontološkom centru u Nišu, Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu, Stacionaru za decu i omladinu sa autizmom Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu.

Takođe, virus je potvrđen i u Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Stara pruga” na Umci je potvrđen virus korona, kao i u Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Doživeti stotu” u Beogradu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Mass Green House” u Petrovaradinu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Miljakovački vinogradi” u Beogradu.

Virus korona potvrđen je i u Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Radost” u Negotinu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Gardoš” u Zemunu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Nada” u Beogradu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Holiday house lux” u Beogradu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Maksimović” u Subotici, Domu za smeštaj odraslih i starijih ”S.Nikola” u Negotinu.

Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Doživeti stotu”, Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Stara pruga”, Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Radost” u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih.

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika.

Od toga je 57 ustanova za odrasle i starije, devet Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 gerontoloških centara, osam domova za smeštaj odraslih i starih, tri ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, 17 domova za decu i mlade, od čega 10 domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, tri Zavoda za vaspitanje dece i omladine i četiri Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.