U prvom tromesečju nastavljen rast bezgotovinskih plaćanja

Takođe, rast beleži kupovina, odnosno prodaja preko domaćih i međunarodnih sajtova, a vrednost tih transakcija za tri meseca ove godine iznosila je 5,6 milijardi dinara, što je za 48,59 odsto više nego u prva tri meseca prethodne godine.

trgovina soping kupovina kupac kreditna kartica supermarket placanje viza rtv jpg

Kada je reč o usluzi elektronskog bankarstva, na kraju prvog tromesečja prošle godine 2.525.779 korisnika (fizičkih i pravnih lica) imalo je ovaj ugovor s pružaocem platnih usluga, a na kraju prva tri meseca ove godine 2.792.810 korisnika, što predstavlja povećanje od 10,57 procenata.

“Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog plaćanja jošš je značajniji, budući da je na kraju prvog tromesečja 2019. godine 1.494.274 korisnika s pružaocem platnih usluga imalo ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja, a na kraju prvog tromesečja 2020. godine – 1.764.819 korisnika, što predstavlja povećanje od 18,11 odsto”, navode u Narodnoj banci Srbije.

Ako se posmatraju samo fizička lica, broj onih koji su s pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva na kraju prva tri meseca ove godine povećan je za 10,83 posto u odnosu na kraj istog tromesečja prethodne godine (sa 2.277.562 fizička lica na kraju prvog tromesečja 2019. na 2.524.244 na kraju prvog tromesečja 2020).

Taj rast je kod korisnika pravnih lica i preduzetnika, iznosio 8,2 posto (sa 248.217 pravnih lica i preduzetnika na kraju prva tri meseca prošle na 268.566 pravnih lica i preduzetnika na kraju istog perioda ove godine).

Još veći rast broja korisnika beleži se i kod građana koji su s pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja i iznosi 17,7 odsto.

Brojka se sa 1.466.109 fizičkih lica na kraju prvog tromesečja 2019. popela na 1.725.588 na kraju marta ove godine dok je taj rast za isti period za korisnike, pravna lica i preduzetnike iznosio 39,29 odsto (sa 28.165 pravnih lica i preduzetnika na kraju prvog kvartala prošle godine na 39.231 ove godine)

Kada je reč o broju izvršenih transakcija u prva tri meseca putem mobilnog bankarstva, povećan je za 25,62 procenata (sa 5.490.713 transakcija u prvom tromesečju 2019. na 6.897.475 transakcija u prvom tromesečju 2020).

Broj izvršenih transakcija upotrebom elektronskog bankarstva povećan je za 0,5 procenata, sa 31.705.653 transakcije u tri meseca prošle, na 31.863.107 transakcija u istom periodu ove godine.

Ako se posmatraju samo transakcije koje su inicirala fizička lica, broj izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva u istom periodu porastao je za 24,45 posto(sa 4.919.226 transakcija u prvom tromesečju 2019. na 6.121.969 transakcija u prvom tromesečju 2020), dok je broj transakcija koje su fizička lica izvršila upotrebom elektronskog bankarstva opao za 1,66 procenata (sa 5.464.194 transakcije u tri meseca prošle godine na 5.373.715 ove).

Kod transakcija koje su pokrenula pravna lica i preduzetnici upotrebom mobilnog bankarstva broj transakcija je porastao za 35,7 odsto…

Na kraju prvog tromesečja 2020, pružaoci platnih usluga prihvatali su platne kartice na 93.333 POS terminala, što je 7,05 odsto više nego na kraju istog perioda prošle godine.

Broj virtuelnih prodajnih mesta u istom periodu povećan je za 36,60 odsto (sa 899 virtuelnih prodajnih mesta na kraju prvog tromesečja 2019. na 1.228 na kraju prvog tromesečja 2020), a broj bankomata za 2,87 posto.

Rast beleži i broj izdatih platnih kartica na kraju trećeg meseca ove godine.

Iznosio je 8.767.047, što je za 8,94 procenata više nego na kraju prvog tromesečja 2019.

“O sve većoj upotrebi bezgotovinskih plaćanja govori i sve veći broj transakcija koji je izvršen platnim karticama, kako na POS terminalima, tako i na internetu”, kažu u Narodnoj banci i dodaju da se domaćim karticama preko POS terminala plaćalo za 20,23 posto više nego za tri meseca prošle godine.

Strani turisti su u Srbiji karticama plaćali u prvom kvartalu ove godine za 0,08 procenata više nego u istom periodu prošle godine (3.837.584 transakcije).

“Povećanje broja transakcija još je značajnije kada se posmatraju podaci o platnim transakcijama karticama i e-novcem kojima je izvršena internet kupovina robe i usluga”, ističu u NBS.

Tako su za tri meseca ove godine izvršene 3.983.792 transakcije kupovine robe i usluga karticama i e-novcem na internetu u svim valutama, što je 48,13 procenata više nego u prvom tromesečju 2019.

Kada se posmatraju transakcije platnim karticama i e-novcem za kupovinu robe i usluga na internetu u dinarima (na sajtovima domaćih trgovaca), povećanje je još značajnije.

U prvom tromesečju 2020. ostvareno je 2.543.599 transakcija u dinarima, što je za 82,19 posto više nego u prvom tromesečju 2019.

Vrednost tih transakcija u prvom tromesečju ove godine iznosila je 5,6 milijardi dinara, što je za 48,59 odsto više nego u prva tri meseca prethodne godine.

Broj transakcija platnim karticama i e-novcem kada je prodaja na internet stranicama izvršena u evrima iznosio je 816.393 u prvom tromesečju 2020. (za 12,02 odsto više nego za tri meseca 2019. godine).

Vrednost ovih transakcija do kraja marta ove godine iznosila je 31,7 miliona evra, što je za 14,75 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Broj transakcija platnim karticama i e-novcem kada je prodaja na internet stranicama izvršena u američkim dolarima iznosio je 587.607, što je za 10,73 više nego za tri meseca 2019, dok je vrednost ovih transakcija za tri meseca ove godine bila 13,7 miliona američkih dolara, a reč je o povećanju za 10,58 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.