Nastava na slovačkom i virtuelno

STARA PAZOVA –

Pandemija izazvana koronavirusom, zahtevala je da se nastava preseli na televiziju. S obzirom na to da u Staroj Pazovi postoji osnovna škola u kojoj se obrazuju deca slovačke nacionalne manjine, učenici nisu bili uskraćeni da nastavu prate na svom, maternjem jeziku.

...

nastava

Proveravali smo koliko im je to značilo i kakva su iskustva stekli nastavnici u virtuelnim časovima.