Situacija u Šidu stabilnija od dolaska Vojske Srbije; Vulin: Vojska obezbeđuje mir i sigurnost

“Ne očekujemo mi velike probleme. Ne očekujemo da ovde bilo ko treba ili može da upotrebi silu, ali hoćemo da pomognemo da se naši građani osećaju bolje, da su mirniji, sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave nikakve probleme”, rekao je ministar Vulin, naglasivši da će sve potrebe migranata koji se nalaze u prihvatnim centrima biti zadovoljene.

vojska, sid

Ministar Vulin ističe da je Vojska Srbije tu da bi obezbedila mir i sigurnosti za sve građane Opštine Šid, ali isto tako i da bi zaštitila migrante. On, takođe, podseća da zahvaljujući vojsci, koja je za vreme trajanja vanrednog stanja i borbe protiv Kovida-19 obezbeđivala migrantske kampove, nijedan migrant nije bio bolestan, jer se vodilo računa o njima.

“Vojska Srbije će voditi računa o svakom građaninu ove zemlje, o svakome ko se nalazi na ovom prostoru. Čuvaćemo red, zakon, mir i imovinu svih naših građana i ja verujem da su svi ljudi u Opštini Šid sada malo sigurniji i malo bezbedniji” poručio je ministar Vulin.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić istakao je da „Vojska štiti ljude i da je tu da obezbedi mir, ne zato što se nešto desilo, već da se ne bi desilo“.

“Zahvalan sam i Vojsci Srbije i ministru Vulinu kao šefu Radne grupe za migracije ne samo na ovom potezu, već na celom angažovanju u prethodna tri meseca, jer se pokazalo da je angažovanje vojske dovelo do toga da nijedan migrant nije zaražen, da nemamo nikakve ekcese prema spoljnoj zajednici i da sada svi zajedno treba da vidimo kako da im omogućimo ono što najviše žele – da nastave put mirno, bezbedno i u sigurnosnom i u epidemiološkom smislu”, rekao je Cucić.

Prihvatne centre u Opštini Šid danas je obišao i načelnik Uprave vojne policije brigadni general Rajko Milovanović.

Situacija u Šidu stabilnija od dolaska Vojske Srbije

Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović rekao je jutros da je situacija u toj opštini stabilnija otkako su pripadnici vojske zauzeli položaje u blizini prihvatnih centara.

On je naveo da je u toku noći došlo do privođenja 18 lica, odnosno do njihovog vraćanja u prihvatne centre.

“To je daleko bezbednije u odnosu na sve dane u prethodnom periodu. VS sprečava svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti i imovine na teritoriji opštine Šid”, rekao je on za RTS.

migranti, šid

Objašnjava da su najugroženija naselja Principovac, Volovin, Sot i Batrovci, jer u tim mestima migranti nemaju nameru da se vrate u centre koje su napustili.

“Oni onda borave po tuđim vikendicama, njivama, šumama, šumarcima itd, u želji da se domognu granice prema Hrvatskoj”, istakao je Semenović.