Prijave sedmaka za Letnju naučnu školu do 15. juna

Programi će biti realizovani u septembru i oktobru, rok za prijavljivanje kandidata je 15. jun, dok će izbor učesnika obaviti stručni tim IS Petnica, a sve potrebne informacije mogu se naći na sajtu www.petnica.rs <http://www.petnica.rs>.

petnica

Tokom Letnje naučne škole, učenici mogu da se angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblastima astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva i svih drugih disciplina koje su zastupljene u Petnici.

Programski direktor u Petnici Nikola Božić poručuje da je cilj programa da se polaznici upoznaju sa principima i osnovnim metodama istraživanja i da se podstaknu da kritički razmišljaju i razvijaju istraživački duh.

Božić dodaje da kandidati treba da budu spremni na odvajanje od roditelja i poznatog okruženja, kao i na rad i druženje sa vršnjacima koje do tada nisu imali prilike da sretnu, napominjući da ocene i nagrade sa takmičenja ne predstavljaju bitan kriterijum za izbor kandidata.

Iz Petnice naglašavaju da je važno da učenici budu lično zainteresovani, kao i da oni ne dobijaju nikakve diplome, te da učešće na LNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Letnja naučna škola je specijalan program koji IS Petnica uspešno realizuje već 38 godina, namenjen učenicima koji mogu pratiti viši nivo od uobičajenog rada u školi.

Petnica raspolaže vrhunskim uslovima za boravak i rad učenika tokom čitave godine, svrstavajući se tako u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje mladih, navodi se u saopštenju Petnice.