Svetska banka; Više od 1,4 milijarde dolara zemljama Evrope i centralne Azije

Kako se navodi u saopštenju Svetske banke, počevši od 2. aprila, odobreni su novi projekti hitnog reagovanja u vrednosti od 490 miliona dolara.

svetska banka jpg

Pored toga, još do 925 miliona dolara preraspodeliće se, iskoristiti ili obezbediti iz postojećih projekata i zajmova, uključujući i dodatno finansiranje, kako bi se tim zemljama pomoglo u borbi protiv pandemije.

Ta sredstva se koriste za nabavku medicinske opreme, uključujući komplete za testiranje, maske za kiseonik i respiratore, izgradnju kapaciteta zdravstvenih sistema, u šta spada i obuka zdravstvenih radnika, kao i za podršku socijalnoj zaštiti najranjivijih grupa na koje je uticala pandemije COVID-19.

Više zemalja u regionu trenutno razgovara sa Svetskom bankom o budućim projektima i podršci za otklanjanje posledica ove pandemije.

Navodi se i da će tokom narednih 15 meseci, Svetska banka pružati finansijsku podršku u iznosu do 160 milijardi dolara da bi zemljama Evrope i centralne Azije pomogli da zaštite siromašne i osetljive građane, podrže privredu i pospeše ekonomski oporavak, uključujući i 50 milijardi dolara sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u vidu bespovratne pomoći ili zajmova pod veoma povoljnim uslovima.

Svetska banka saopštila je i da je Šveđanka Ana Bjerde postala je 1. maja nova potpredsednica Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju.

Na tom položaju Bjerde će rukovoditi strateškim, analitičkim, operativnim i edukativnim aktivnostima Svetske banke u ovom regionu.

Kako se navodi, Bjerde je preuzela vodeću ulogu za region Evrope i centralne Azije u veoma izazovnom trenutku za države korisnice podrške Svetske banke, jer se brojne zemlje bore sa ozbiljnim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posledicama pandemije COVID-19.

Uzevši u obzir tako neizvesno okruženje, u najnovijem Ekonomskom izveštaju za Evropu i centralnu Aziju Svetske banke prikazano je više scenarija negativnog rasta za ovaj region, uključujući i ozbiljnu recesiju u 2020. godini, pri čemu će doći do kontrakcije rasta od između -4,4 i -2.8 odsto.

„Kao potpredsednica za Evropu i centralnu Aziju veoma ću blisko sarađivati sa vladama država korisnica podrške kako bih im pomogla da ostvare dobre razvojne rezultate, ali sada nam je prvi cilj otklanjanje zdravstvenih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19“, rekla je Bjerde.

Dodaje da će kratkoročno, po ubrzanoj proceduri biti obezbeđeno finansiranje i alate javnih politika kako bi zaštitili živote i prihode građana, a na srednji rok SB će pomagati državama da ublaže ekonomske i fiskalne efekte krize putem odgovarajućih mera javnih politika i finansiranja.

Bjerde na tom položaju menja Sirila Milera, koji je bio potpredsednik za Evropu i centralnu Aziju od jula 2015. godine.