Varheji odobrio Srbiji 94 miliona evra prenamene iz IPA

Kako je saopštila Ministarstvo za evropske integracije, to po stavkama znači 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora sa UNDP i UNOPS-om.

Takođe, kako se navodi, sagledana je i mogućnost za korišćenje dodatnih gotovo 21 milion evra iz programa za podršku evropskim integracijama.

oliver, varheji,

Komesar je u svom pismu ukazao i na mogućnost dodatne podrške u saglasnosti sa Vladom Srbije tako što bi se sredstva opredeljena za realizaciju projekata čije sprovođenje još uvek nije otpocelo preusmerila za potrebe podrške zdravstvenom sistemu i prevazilaženju socioekonomskih posledica u iznosu od 57,6 miliona evra.

“Hvala komesaru na efikasnoj i brzoj reakciji Evropske komisije koja je razumela naše poruke upućene u pravcu obezbeđenja hitne podrške preusmeravanjem dela sredstava sa tekućih programa i ugovora u okvirnom iznosu od oko 94 miliona evra i korišćenjem neutrošenih sredstava koja mogu biti upotrebljena za podršku zdravstvenom sistemu u cilju prevencije daljeg širenja korona virusa”, kaže Joksimović.

Kako je rekla, u ličnom je kontaktu sa komesarom i sa njim će nastaviti razgovore i predložiti kako da na najbolji način iskoristimo raspoložive resurse odgovarajući na ključne, egzistencijalne potrebe naših građana i privrede.

Joksimović je, kako se podseća u saopštenju, uputila 16. marta zvanično pismo komesaru Oliveru Varheiju, sa molbom da EU omogući prenamenu neutrošenih sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u cilju preduzimanja mera za prevenciju i suzbijanje posledica epidemije korona virusa u Srbiji.

U odgovoru koji je danas stigao, komesar Varheji je upoznao Joksimović sa aktivnostima koje preduzimaju Evropska komisija i Delegacija EU u Srbiji sa ciljem da obezbede blagovremenu i sveobuhvatnu podršku naporima koje Vlada Srbije preduzima u nastojanju da zaustavi širenje korona virusa.

Komesar je informisao Joksimović da je Evropska komisija u kontaktu sa međunarodnim finansijskim institucijama kako bi udruživanjem raspoloživih resursa odgovorili na potrebe privatnog sektora koji trpi izuzetne posledice usled pandemije COVID19.