Dom zdravlja Kanjiža uveo novi raspored rada u naseljima opštine

dom zdravlja kanjiza

Kanjiža:

Hitna služba radi 24 cata – glavni ulaz stare zgrade, Ambulanta za respiratorne infekcije 24 h – sporedni ulaz stare zgrade, Call centar radi 24 h.

Lekar za odrasle radi u dve smene od 7.00 do 18.00 časova – glavni ulaz stare zgrade
Pedijatrija radi u dve smene od 7.00 do 18.00 časova – odvojena čekaonica za decu sa temperaturom i bez temperature. Ulaz za decu bez temperature i problema sa disajnim putevima je sa strane Bolmanske ulice.
Za decu sa temperaturom ulaz je iz dvorišta Doma zdravlja

Oftamologija radi ponedeljkom i sredom od 11.00 do 14.00 časova.
ORL radi ponedeljkom i sredom od 10.00 do 14.00 časova.
Psihijatar radi utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 12.00 časova.
Pneumofizijatar radi ponedeljkom i sredom od 7.00 do 11.00 časova.
Internista radi ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 7.00 do 11.00 časova.
Ginekologija radi svim radnim danima od 7.00 do 13,30 časova
Laboratorija radi od 6.00 do 13,30 časova, nakon toga je u pripravnosti
RTG radi od 9.00 do 13.00 časova, nakon toga je u pripravnosti
UZ radi svim radnim danima od 7.00 do 9.00 časova
Stomatologija radi svim radnim danima od 7.00 do 13.00 časova, a subotom od 7.00 do 12.00 časova.

Horgoš:

Lekar za odrasle radi svim radnim danima od 7.00 do 13.00 časova, nakon toga dežura medicinska sestra od 13.00 do 16,30 časova.
Pedijatrija utorkom i četvrtkom od 7.00 do 13.00 časova.

Male Pijace:

Lekar za odrasle radi ponedeljkom i petkom od od 7.00 do 13.00 časova, ostalim radnim danima dežura medicinska sestra od 7.00 do 11.00 časova.

Martonoš:

Lekar za odrasle radi ponedeljkom i četvrtkom od 7.00 do 13.00 časova, ostalim radnim danima dežura medicinska sestra od 7.00 do 11.00 časova.

Trešnjevac:

Lekar za odrasle radi utorkom i petkom od 7.00 do 13.00 časova, ostalim radnim danima dežura medicinska sestra od 7.00 do 11.00 časova.

Orom:

Lekar za odrasle radi sredom i petkom od od 10.00 do 13.00 časova, isti dan dežura medicinska sestra od 7.00 do 10.00 časova, ostalim radnim danima dežura medicinska sestra od 7.00 do 11.00 časova.

Adorjan:

Lekar za odrasle radi ponedeljkom i petkom od 7.00 do 10.00 časova, medicinska sestra dežura utorkom i četvrtkom od 7.00 do 11.00 časova.

Totovo selo:

Lekar za odrasle radi ponedeljkom od 10.00 do 13.00 časova, medicinska sestra dežura svim radnim danima od 7.00 do 11.00 časova.

Zimonić:

Lekar za odrasle radi sredom od 7.00 do 8.00 časova.

Velebit:

Lekar za odrasle radi sredom od 8,30 do 9,30 časova.

Građani mogu od svih lekara od kuće tražiti ispisivanje recepata ili uputa putem telefona.

Mole se građani da kontrolne preglede rešavaju telefonskim putem sa lekarom.

U hitnim slučajevima i u neophodnim slučajevima pridržavajte se protokola u ustanovi.

Koristite naznačena vrata ako imate temperaturu pri ulasku u ustanovu, obavezno vršite dezinfekciju ruku i ako imate temperaturu ili probleme sa disajnim putevima koristite zaštitnu masku, koju građanima obezbeđuje ustanova.

Sve ostale informacije možete dobiti preko Call centra na brojeve telefona:

873-279
874-213
062/789-492
062/789-442
062/788-534