Varheji: Evropska unija razmatra sve mogućnosti pomoći Zapadnom Balkanu

“To podrazumeva ne samo medicinsku opremu već i kratkoročna i srednjoročna rešenja za borbu protiv ove krize”, kažže Varheji.

Na pitanje Tanjuga o načinima na koji EU može da pomogne regionu ili uključi Zapadni Balkan u zajednički EU odgovor na pandemiju COVID19, Oliver Varheji kaže da Evropska komisija radi na više pravaca pomoći.

varheji

“Već smo mobilisali fondove u visini od 30 miliona evra za zapadnobalkanske zemlje kako bi mogle da brzo dobiju neophodnu medicinsku opremu koja im je potrebna u borbi protiv krize”, navodi Varheji.

On dodaje da su zemlje regiona uključene i u zajedničke EU nabavke medicinske opreme što im pruža bolji pristup tržištu.

“Takođe razmatramo kako da preusmerimo fondove sa EU strane kako bi pomogli zemljama regiona u pogledu ekonomske krize. U ličnom sam kontaktu sa svim zemljama i već smo primili prve procene potreba”, navodi Varheji.

Komesar Oliver Vraheji zaključuje da već sad Evropska komisija gleda u ekonomske posledice ove krize kako bi obezbedila pomoć zemljama Zapadnog Balkana u održavanju likvidnosti njihovih ekonomija.