Prihvatni centar u Subotici ispunjava sve uslove za boravak lica

U to se uverio u detaljnom pregledu zaštitnik građana Zoran Pašalić koji je 22. marta posetio centar u Subotici i izjavio da u centru postoje svi uslovi za smeštaj lica u skladu sa Pravilnikom.

ministarstvo, odbrane

Vojska Srbije obezbedila je smeštaj u objektima zidanog i kontejnerskog tipa koji se greju na gas, sa tuševima, toplom vodom, i svim drugim uslovima za ličnu higijenu. Centar je proteklih godina bio korišten za smeštaj migranata i kao takav često je kontrolisan od brojnih međunarodnih organizacija, bez i jedne primedbe.

Pre ulaska naših građana u kamp prostor, toaleti, posteljina i kreveti su temeljno sterilisani što se radi i kada naši građani napuštaju objekat. U objektu neprekidno dežura tim vojnih lekara, obezbeđena su tri obroka a Vojska Srbije daje spoljnje obezbeđenje objekta sa kontrolom ulaska i izlaska. U ovom prihvatnom centru može biti smešteno do 100 osoba što do sada ni jednom nije bio slučaj.

Pozivamo građane koji su upućeni u prihvatne centre da poštuju mogućnosti svoje države i instrukcije nadležnih državnih organa, da budu strpljivi i disciplinovani, jer će tako na najbolji način sačuvati svoje i zdravlje drugih.

U uslovima vanrednog stanja i epidemije korona virusa nije realno očekivati da prihvatni centri imaju hotelske uslove. Nije previše očekivati od naših građana koje država Srbija dovozi iz celog sveta da u ovim teškim vremenima pokažu odgovornost i solidarnost sa svojom Srbijom .