NBS bankama obezbedila još 25,2 milijarde dinara likvidnosti

BEOGRAD –

Na današnjim aukcijama repo kupovine dinarskih državnih hartija od vrednosti Narodna banka Srbije je bankama obezbedila 4,7 milijardi dinara na rok od sedam dana i 20,5 milijardi dinara na rok od tri meseca, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,75 odsto za obe ročnosti, jednakoj kamatnoj stopi na depozitne olakšice (najniža kamatna stopa u koridoru kamatnih stopa NBS).

Pored dodatne devizne svop aukcije organizovane juče, na kojoj je NBS bankama obezbedila 14,9 milijardi dinara na rok od tri meseca, putem današnjih aukcija repo kupovine hartija od vrednosti, bankama je obezbeđeno 25,2 milijardi dinara, tako da je putem ova dva instrumenta bankama ukupno obezbedeno 40,1 milijardi dinara.

narodna banka srbije nbs jpg

“Organizovanjem aukcija repo kupovine dinarskih državnih hartija od vrednosti Narodna banka Srbije je nastavila sa pružanjem podrške domaćem finansijskom i ukupnom ekonomskom sistemu u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji usled širenja virusa COVID-19”, objavila je NBS.

Centralna banka kaže da će, kao i do sada, pažljivo pratiti likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i u slučaju potrebe nastaviće da organizuje aukcije repo kupovine državnih hartija od vrednosti i dodatne devizne svop aukcije.

NBS je spremna da upotrebi i druge raspoložive instrumente kako bi obezbedila nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg novčanog tržišta i celokupnog finansijskog sistema, kaže se u saopštenju.