Joksimović: Nadam se da će EK pružiti finansijsku podršku Srbiji

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović pozdravila je poruke koje su funkcioneri Evropskog parlamenta zajednički uputili komesarima EK.

Izvor: Beta

 EPA/OLIVIER HOSLET

EPA/OLIVIER HOSLET

I kazala je da se nada da će EK odgovoriti konkretnim merama i pružiti finansijsku podršku Srbiji i drugima sa Zapadnog Balkana za borbu protiv pandemije koronavirusa i za “veliki posao” ekonomsko-socijalnog oporavka od njenih posledica.

U pismu funkcionera EP ukazano da jedino uz punu solidarnost i udruživanjem napora i svih resursa Evrope – članice ali i kandidati i potencijalni kandidati u neposrednom susedstvu, mogu izaći na kraj sa jednim od najvećih izazova u njenoj modernoj istoriji – koronavirusom.

“Posebno pozdravljam i naglašavam njihov poziv EК na potrebu da mere koje preduzima EU, posebno postupak odobravanja izvoza medicinske opreme iz Evropske unije, ne smeju da negativno utiču na sposobnost da se i naša i druge države u pregovorima uspešno suprostave pandemiji”, kazala je Joksimović, a saopštilo Ministarstvo.

Predsedavajući Odbora EP pozvali su Evropsku komisiju da izvesti Evropski parlament o dodatnim finansijskim merama koje će Evropska komisija doneti za pomoć trećim državama i u tom smislu pre svega o merama za jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema tih država i prevazilaženja društveno-ekonomskih posledica.

Podržavajući aktivnosti koje Evropska komisija preduzima u cilju podrške ovim državama iz sredstava IPA, programa EU i Mehanizma civilne zaštite EU predsedavajući ovih Odbora su podržali predlog da se Fond solidarnosti EU koristi i u slučaju ugrožavanja opšteg javnog zdravlja.

“Posebno značajno je i što su ukazali na potrebu da finansiranje ovakvih mera treba da podrazumeva dodatna sredstva, a ne samo preusmeravanje već postojećih sredstava čime se mogu usporiti reformske i druge aktivnosti koje se sprovode”, istakla je Joksimović.