Voz Beograd-Priština saobraćao i do sedam puta dnevno do 1999.

PRIŠTINA –

Voz na liniji Beograd – Priština – Beograd je do 1999. godine saobraćao i do sedam puta dnevno, prenosi albanska televizija Klan, povodom današnjeg potpisivanja izjave o namerama o obnavljanju te žželezničke linije.

Ta linija je, međutim, bila funkcionalna sve do 2008. godine, u smanjenom obimu, i do administrativne linije nadgledala je misija Unmika na Kosovu.

Jedine dve linije van KiM su prema Severnoj Makedoniji i centralnoj Srbiji, koje su ujedno i jedina dva pravca koja mogu da povežu Prištinu sa međunarodnim železnicama.

magla, zeleznica, zeleznicki, pruga, voz, sine

Kosovska železnička mreža sada ima funkcionalan saobraćaj samo na te dve linije: Kosovo Polje – Peć i Kosovo Polje – Skoplje.

Prema informacijama železničke kompanije “Trainkos”, prva linija na Kosovu je izgrađena pre 146 godina, kada je voz prvo saobraćao od General Jankovića do Kosovo Polja i Kosovske Mitrovice.

Posle toga je izgrađeno oko 333 kilometara pruga, koja sada vežu skoro sve važne kosovske gradove, osim Đakovice i Gnjilana, gde pruga ne postoji.