Novine u bankarstvu, keš kredit da ili ne?

NOVI SAD –

Nova godina donela je novine u bankarstvu, konkretno, od 1. januara rok otplate gotovinskih zajmova smanjen je za godinu. Ukoliko sada planirate da podignete keš kredit, maksimalno za otplatu je predviđeno 7, umesto 8 godina, koliko je bilo 2019.

...

Kratak period otplate, nerealne ponude u odnosu na mesečna primanja, razlozi su zbog kojih se Novosađani, retko ili nikad odlučuju za podizanje keš kredita. Nepoverenje prema bankama, kako kažu, najviše hrani strah od kamate ili dodatnih, usputnih dugovanja.

evro1, novac, novcanica1

Podizanjem keš kredita, korisnik podmiruje materijalne potrebe u kratkom ili srednjem roku, a za njegovo dobijanje potrebno je banci dostaviti menicu i potvrdu o zaposlenju. Novi sistem doneće dobrobit za obe strane, i za banke, i za klijente, tvrde ekonomisti.

“Građane će Narodna banka onemogućiti da se dodatno zadužuju, znači da postanu prezaduženi, a banke će se u stvari osigurati od rizičnih kredita. Na taj način će se u stvari obezbediti održivost kreditiranja u budućem periodu. Znači Narodna banka ima za cilj da obezbedi finansijsku stabilnost”, kaže prof. Milica Radović, ekonomista.

Doneta odluka se ne odnosi na stambene kredite, niti na “minus” na tekućem računu, a svako kreditiranje na duže rokove od propisanih, i dalje je dozvoljeno, pod uslovom da banka nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala.