Đorđević najavio pomoć za šestoro mališana koji u Alibunaru žive bez roditelja

“Briga o deci je naša najveća obaveza, uložićemo maksimalne napore da utvrdimo činjenice u konkretnom slučaju i pronađemo način da im omogućimo bezbrižno detinjstvo”, naglasio je Đorđević, reagujući posle priloga emitovanog na RTS o toj deci i uslovima u kojima žžive.

zoran, đorđević,

Ministarstvo je naložilo republičkoj inspekciji socijalne zaštite da izvrši uvid u rad Centra za socijalni rad u Alibunaru.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i Zakonu o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodina, centri za socijalni rad na teritoriji Vojvodine su u nadležnosti pokrajinskog organa, tačnije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, član 167, stav 2, definisano je da nadzor nad stručnim radom centra za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodina vrši nadležni pokrajinski organ kao poveren posao.

Inspekcijski nadzor nad radom tih istih ustanova na teritoriji AP Vojvodina takođe vrši nadležni pokrajinski organ kao poveren posao.

Dok Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine u članu 55, stav 1.2 definiše da AP Vojvodina preko svojih organa u oblasti pravne zaštite porodice i starateljstva u skladu sa zakonom vrši nadzor nad radom organa starateljstva i stručnim radom organa starateljstva na teritoriji AP Vojvodine. 

Zaštitnik građana: Kontrola Centra za socijalni rad Alibunar

Zaštitnik građana saopštio je da je, po sopstvenoj inicijativi, na osnovu saznanja iz medija o izuzetno teškom položaju šestoro dece koja žive bez roditelja u okolini Alibunara, pokrenuo postupak kontrole Centra za socijalni rad Alibunar.

Zatražena je i informacija od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost poslova, o preduzetim merama i aktivnostima u slučaju napuštene dece, naveo je u saopštenju Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Pašalić je izjavio da slika dece, koja umesto da budu zbrinuta poput ostalih svojih vršnjaka, preživljavaju sama već osam meseci tako što zarađuju i vode domaćinstvo, nedopustiva u civilizovanom društvu i zahteva hitnu reakciju nadležnih u sistemu zaštite dece.

Nakon utvrđenih činjenica o radu nadležnih organa u ovom slučaju javnost će biti upoznata sa saznanjima Zaštitnika građana i merama koje će preduzeti, naveo je Pašalić.