MK Grupa dobila saglasnost za preuzimanje Viktorija grupe

Biznismen Milija Babović je početkom 2019. godine posedovao 45 procenata akcija u Viktorija grupi, a dodatnih 22,5 odsto je u vlasnuštvu same Viktorija grupe.

mk grop mk grupa

U sastavu ove grupe posluje 12 zavisnih kompanija. Cela grupa je za 2018. godinu iskazala gubitak iznad visine kapitala od 6,89 milijardi dinara.

Kako je MK Grupa preuzela 2018. sva potraživanja poverilaca prema Viktorija grupi, Komisiju je interesovalo da li je na taj način već stekla kontrolu nad Viktorijom, na šta je iz MK-a Grupe odgovoreno da nije, već da su u poziciji kreditora.

Efekte koncentracije preuzimanja Viktorija grupe KZK je ispitivala na 17 relevantnih tržišta proizvoda i utvrdila da MK Grupa nije aktivna na sedam od tih tržišta.

Komisija je zaključila da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja tržišne snage MK Grupe horizontalno, ali neće doći do negativnih vertikalnih efekata kroz zatvaranja tržišta ovih proizvoda, navodi se u obrazloženju odluke Komisije.