Vek od smrti arhitekte Titusa Mačkovića

SUBOTICA –

Povodom 100 godina od smrti jednoj od najpoznatijih arhitekata Subotice Titusa Mačkovića održano je veče u njegovu čast, u prostorijama Gradskog muzeja Subotica. Pored Senćanskog groblja izgradio je svoju ciglanu, a nedaleko od nje i svoj dom u obliku kule. Studiju o izgradnji vila, parkova, i vinograda na Paliću napisao je 1904. godine.

...

Titus Mačković bio je arhitekta, glavni gradski inženjer, vlasnik ciglane, urednik novina – projektovao je na desetine javnih objekta u gradu i nekoliko desetina privatnih kuća, vila, kapela.

“To je čovek koji je ostavio najveći doprinos da Subotica bude prepoznatljiva sredina u čitavoj našoj zemlji i šire. Ne znam čoveka koji je toliko doprineo gradu, borio se za njega”, rekao je Mirko Grlica, istoričar.

titus, 2

Bio je oženjen Katarinom Manojlović iz poznate subotičke porodice Manojlović i otac Angeline Mačković poznate slikarke iz Subotice.

“Na osnovu mog istraživanja dosadašnjeg mogu da tvrdim da je jedna od prvih umetničkih grafičara moderne umetnosti u Subotici. Iako su joj ostale malobrojne sačuvane grafike. Ona je i jedna od retkih impresionista sa ovog podneblja. Slika “Pletilja” nalazi se u Gradskoj biblioteci”, kaže Olga Kovačev Ninkov istoričarka umetnosti. Putovao je po Evropi gde se i školovao i uveo novine u subotičku arhitekturu. Imao je prepoznatljiv stil u izgradnji najamnih palata u stilu neorenesanse.