Istorijat štamparstva i izdavaštva Kikinde opisan u knjizi Kristine Ember

Kikinđanka Kristina Ember istraživajući lokalni Istorijski arhiv, Narodni muzej i biblioteku došla je do podataka, koji govore o velikoj ekspaniziji izdavačke delatnosti na prostoru Severnog Banata krajem 19-og i početkom 20-og veka.

kristina, ember,, knjiga

Svoja saznanja pretočila je u knjigu „Štamparstvo i izdavaštvo u Kikindi – Kalendari od 1882. do 1944. godine“ i u pitanju je specijalna retrospektivna bibliografija.

“Specijalna je, zato što u prvom delu sadrži istorijat štamparstva i izdavaštva u Kikindi, od 1882. do 1944. godine. Sužava se na temu kalendara”, Kristina Ember, autorka knjige.

Najznačajnija štamparija, koja je u centru interesovanja autorke, jeste štamparija Jovana Radaka, osnovana 1878., koja je radila kroz generacije do 1943-će godine. Ova štamparija važna je zbog objavljivanja njegovih kalendara, koji su i tema drugog dela knjige. Kalendarska literatura u srpskoj istoriji publicistike zauzima posebno mesto, a poseban osvrt autorka je dala na delo „Narodno štivo“.

“Knjiga koja je sa vlastitim pečatom i obeležjem bila deo svakog pismenog stanovnika i žitelja ove zemlje”, kazala je prof. dr Borjanka Trajković, recenzent knjige.

Izdavač knjige je kikindska Narodna biblioteka „Jovan Popović“, koja je, nakon mnogo muka u vezi sa adaptacijom prostorija, fokus ponovo stavila na intelektualni rad, odnosno izdavaštvo. Delo Kristine Ember smatraju veoma značajnim za istoriju Kikinde.

kristina, ember

“Kako se mi trudimo da očuvamo kulturno nasleđe i identitet nas ovde koji živimo i prostora na kojem živimo, to je, shodno tome, jako važno u našem izdavačkom poduhvatu”, rekla je Radmila Perović, direktorica Narodne biblioteke „Jovan Popović“ u Kikindi.

Kao zanimljiv podatak, Ember izdvaja da je prvi srpski, velikokikindski list, pokrenut je 1884-te godine pod imena „Sadašnjost“. Izlazio je neprekidno do 1901. godine. Osnivanje štamparije u Kikindi pokrenulo je i pitanje obučenosti grafičkih radnika. To je jedan od segmenata istorije, kojim se autorka bavila u svom istraživanju o štamparstvu i izdavaštvu u Srbiji.