Novi Sad: Do povlašćene stanarske parking karte preko interneta

“Želimo da omogućimo našim korisnicima da usluge podnošenja zahteva i sve obaveze plaćanja regulišu iz udobnosti svog doma ili kancelarije. Cene parking karte ostaju iste, te će se i dalje kupovati po povlašćenoj ceni od 130 dinara na mesečnom nivou”, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

parking servis

Portalu ePPK korisnici mogu pristupiti preko zvanične veb prezentacije “Parking servisa” na adresi www.parkingns.rs, gde se nalazi i uputstvo o postupku dobijanja, odnosno produženja elektronske parking karte.

“Parking servis” ide u korak sa vremenom i novim tehnologijama. Do elektronske parking karte građani mogu da dođu tako što se najpre registruju na portalu ePPK, koji se nalazi u odeljku povlašćene i pretplatne parking karte, a potom popune zahtev. Ukoliko ispunjavaju neophodne uslove dobiće potvrdu da je zahtev odobren, kao i predračun za tražene usluge koji mogu platiti onlajn ili fizički u pošti ili banci. Po evidentiranju uplate, podnosilac zahteva dobija imejl da je parking karta aktivna, kao i podatke o periodu važenja i spisak ulica u kojima je karta validna. Povlašćena karta se aktivira najranije trećeg dana od dana kreiranja zahteva i plaćanja, a izdaje se na vremenski period od najmanje mesec dana i najviše 12 meseci”, zaključuje se u saopštenju.