U Srbiji 800.000 osoba sa invaliditetom

Gojković je na skupu “Pristupačna budućnost” u parlamentu, uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, istakla da je važno da se pokaže spremnost čitavog društva, da se zajedno radi na ukidanju barijera i da se otvore vrata za potpuno uključenje osoba sa invaliditetom.

osobe, sa, invaliditetom, 1

U Skupštini Srbije priređena je i izložba posvećenu osobama sa invaliditetom koje su menjale svet, a Gojković kaže da su oni najbolja motivacija i svedočenje da invalidnost nije prepreka za lični razvoj, kao i postizanje dostignuća važnih ne samo za pojedina društva, već i čitav svet.

Među osobama sa invaliditetom koje su menjale svet su Stiven Hoking, Frida Kalo, Ludvig Van Betoven, Andrea Bočeli, Tomas Edison, ali i Vuk Stefanović Karadžić.

Predsednica parlamenta je ukazala na reči Stivena Hokinga koji je savetovao svim ljudima sa invaliditetom da se usredsrede na stvari za koje ih invaliditet ne uskraćuje i da ne žale za onim stvarima za koje nisu sposobni.

“Vodeći se ovom porukom, kao društvo moramo da budemo svesni da svako od nas ima sposobnosti i kvalitete kojima može da doprinese zajednici u kojoj živi, i zato je neophodno da svi i dobiju šansu”, naglasila je Gojković.

Podsetila je da u svetu više od milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta, a da u Srbiji oko 800.000 građana živi sa invaliditetom.

Na nama je, kako je rekla, da im pomogne da se uključe u sve društvene sfere – privredi, politici, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, jer to su ljudi, kako kaže, “koji žive sa nama, a ne pored nas”.

Podsetila je da Ustav Srbije jasno propisuje da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu i zabranjuje svaki oblik diskriminacije.

“U skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je i naša država ratifikovala, obavezali smo se da obezbedimo i unapredimo puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom”, navela je Gojković.

Kako kaže, Srbija je postigla napredak u pogledu donošenja zakona sa ciljem da se osobama sa invaliditetom obezbedi bolji i kvalitetniji život, te da su posebno važni Zakoni o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – uvođenje inkluzivnog obrazovanja, kao i Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije.

“Osobe sa invaliditetom još uvek suočavaju sa brojnim barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Sve ovo osobe sa invaliditetom neretko čine nevidljivim u svojim zajednicama”, naglasila je ona.

Problem koji značajno doprinosi diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kako je rekla, je pitanje pristupačnosti. Podsetila je da postoji zakonska zabrana diskriminacije prilikom korišćenja javnih objekata i površina, kao i javnih usluga, ali da postoji potreba da se dodatno radi na unapređenju ovih pitanja.

“Neophodno je raditi na podsticajima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Ali, podjednako je važno da se posvetimo da im se obezbede fizički i arhitektonski uslovi za pristup radnim mestima”, navela je ona.

Istakla je da su potencijali i mogućnosti osoba sa invaliditetom izuzetno značajni za razvoj i napredak našeg društva.

“Na njih treba da gledamo kao na građane koji jednako posvećeno mogu dati nesumnjiv doprinos i sa kojima zajedno možemo da gradimo društvo tolerancije, solidarnosti i ravnopravnost”, zaključila je Gojković.

Od 1. januara svako rešenje PIO fonda i na Brajevom pismu

Od 1. januara 2020. godine svako rešenje koje izda PIO fond biće štampano i na Brajevom pismu, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

osobe, sa, invaliditetom

On je rekao da je problem osoba sa invaliditetom to što još uvek ne postoje pristupne rampe u brojnim ustanovama, te su one tako nedostupne za njih.

Ministarstvo koje vodi, kako je rekao, doprinelo je u ovoj godini da 77 ustanova bude pristupačno za osobe sa invaliditetom.

Na boljoj pristupačnosti, kako je rekao, radili su i PIO fond i Nacionalna služba za zapošljavanje. Tako je 27 filijala PIO fonda postalo pristupačno osobama sa invaliditetom i 35 filijala NSZ. Osim rampi u filijalama su postavljene i taktilne table.

Đorđević je naveo da kroz različite programe sa NSZ pokušavaju da reše i problem nezaposlenosti osoba sa invaliditetom, da su organizovane brojne prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Ministar je rekao da je u ministarstvu koje vodi zaposleno nekoliko osoba sa invaliditetom, da je zadovoljan njihovim radom i da bi voleo da njegov primer slede i druga ministarstva i javna preduzeća.

Informacione tehnologije su oblast gde osobe sa ivaliditetom, kako je rekao, mogu da daju poseban doprinos, te su zbog toga nedavno organizovane IT obuke za osobe sa invaliditetom.

Reprezentativac Srbije u košarci u kolicima Željko Ćirković rekao je da je košarka u kolicima jedini kolektivni sport kojim se mogu baviti osobe sa svim vrstama invaliditeta.

On je rekao da je za njega košarka u kolicima život, da je košarkaški teren mesto gde su svi jednaki. Osobama sa invaliditetom je poručio da “zagrle život” i da su dobro došli na košarku u kolicima.

U holu Skupštine Srbije organizovana je izložba na kojoj su prikazane svetski poznate javne ličnosti koje su imale neki oblik invaliditeta ali su dale ogroman doprinos za svet. Organizator izložbe o osobama koje su menjale svet je Robert Čoban.