Trećina žena smatra da je nasilje u porodici privatna stvar, a petina da je žrtva kriva

Trideset odsto žena u Srbiji smatra da je nasilje u porodici privatna stvar, a oko 20 odsto misli da je žrtva sama kriva za nasilje – to su samo neki od rezultata istraživanja Misije OEBS-a od prošle godine, koje se bavilo stereotipima i predrasudama među ženama na temu nasilja u porodici.

nasilje

Predstavljeni su i rezultati programa za rad sa počiniocima nasilja u porodici u procesu zaštite žrtava. Rezultati pokazuju da od 60 do 80 odsto počinilaca nasilja, nakon tretmana, ne ponovi nasilje u porodici.

“Samo kroz specijalizovan tretman sa počiniocima nasilja u porodici i istovremen povezan rad sa žrtvama nasilja u porodici mi možemo da pratimo rizik, da njim upravljamo i da sprečimo ubistvo žena i ponavljanje nasilja u porodici”, kaže Nada Padejski Šekerović, rukovodilac Sigurne ženke kuće u Novom Sadu.

“Naravno, mi ne možemo da budemo kamere i policajci u kućama građana Srbije, ali ono što možemo to je da pokušamo da sebe uobličimo na način da možemo da reagujemo onda kada procenimo da je to zaista neophodno”, kaže Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman.

Na konferenciji, koja je održana kao jedna od aktivnosti u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, predstavljen je i izveštaj regionalnog projekata romskog ženskog centra “Bibija” koji pokazuje da oko 90 odsto Romkinja u regionu trpi neku vrstu nasilja u porodici.