Opštini Mionica ove godine dato 800 miliona dinara

MIONICA –

Opština Mionica dugo je bila jedna od najnerazvijenijih, ali u proteklih pet godina uz pomoć države, doživela je preporod.

...

mionica

Gradi se i u gradu i na selu, a samo u toku ove godine kroz brojne projekte iz republičkog budžeta, uloženo je više od  800 miliona dinara.