Humani Vrščani u akciji “Sakupi humani čep“

VRŠAC –

Akcija “Sakupi humani čep“, koju sprovodi Udruženje “Parakvad“ iz Vršca, primer je organizovanog, humanitarnog i ciljanog rada jednog gradskog udruženja.

...

cepom do osmeha jpg

‘); $(‘.centralAudioPlayer’).bind(‘contextmenu’,function() { return false; });