Usvojen novi IPAP-dokument o novom ciklusu saradnje sa NATO

Kako je navedeno, usvojeni dokument za polazište ima jasno definisanu politiku vojne neutralnosti Srbije, čija je suština odsustvo želje za pristupanjem NATO ili bilo kom drugom vojnom savezu u svetu.

nato zastava jpg

“Istovremeno, dokument svedoči o spremnosti da se ostvari partnerska saradnja, podeli odgovornost u realizaciji zajednički definisanih interesa i suočavanja sa bezbednosnim izazovima koji su u savremenom svetu nedeljivi”, kaže se u saopštenju.

Usvajanje novog IPAP-a predstavlja još jednu potvrdu uzlaznog trenda partnerske saradnje Srbije sa NATO, kažu u MSP-u.

Novi dokument koncipiran je saglasno principima Partnerstva za mir, a to su dobrovoljnost, transparentnost i fleksibilnost, gde smo u skladu sa našim ciljevima i interesima zajedno sa NATO opredeli prioritetne oblasti u kojima možemo na najbolji način da dalje unapređujemo partnersku saradnju, navedeno je u saopštenju.