Pokrajinski poslanici o budžetu

Skupština je na sednici razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – septembar 2019. godine. Obim budžeta u izveštajnom periodu iznosio je 74,98 milijardi dinara. Tekući prihodi i primanja ostvareni su u iznosu od 56,7 milijardi dinara ili 75,7 odsto od planiranih 74,98 milijardi. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u iznosu od 47,7 milijardi dinara ili 63,6 odsto od planiranog obima budžeta.

skupstina, vojvodine,, master, centar

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika “Potamišje”. Razlozi za donošenje Prostornog plana proistekli su iz potrebe stvaranja planskog osnova za definisanje mera i aktivnosti pre svega u pogledu očuvanja i zaštite Predela izuzetnih odlika “Potamišje”, kao i radi turističkog i ruralnog razvoja i realizacije regionalnih i lokalnih interesa i planova u pomenutom kraju. Nosilac izrade Prostornog plana bio je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a obrađivač Plana JP “Zavod za urbanizam Vojvodine”, Novi Sad.

U nastavku sednice, pokrajinske poslanice i poslanici su većinom glasova doneli Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu kao i Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu.

Na 34. sednici razmotreni su i usvojeni godišnji izveštaji o poslovanju dva javna preduzeća i jednog fonda čiji je osnivač AP Vojvodina. U pitanju je Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume” Petrovaradin za 2018. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” Novi Sad za 2018. godinu i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine.