Kako prepoznati rodno zasnovano nasilje koje doživi oko 70 odsto žena?

Kancelarija UNFPA u Srbiji u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja žena je 2015.godine revidirala program ”Jačanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje”, koji se u cilju prevencije i zaštite od te društvene pojave, osim u Srbiji, primenjuje u državama istočne Evrope i centralne Azije.

nesreca tuzni porodica nasilje usamljenost jpg

Marija Raković iz UNFPA kazala je da program je zasnovan na istraživanju CPZ Ž-a iz 2015.godine, koje je pokazalo da više od 80 odsto zdravstvenih radnika nije prošlo nikakvu edukaciju o rodno zasnovanom nasilju.

”Zdravstveni sektor je bitan jer je za osobe koje su preživele nasilje prva i često jedina ustanova kojoj se obraćaju dom zdravlja ili bolnica. Zato je bitno da zdravstveni radnici znaju da prepoznaju nasilje i da znaju šta dalje da čine”, rekla je Raković.

Podsetila je da je pre 25 godina u Kairu održana međunarodna Konferencija o razvoju stanovništa na kojoj je učestvovalo 179 zemalja, uključujući i Srbiju, i na kojoj je prvi put naznačeno da nema održivog razvoja bez promocije i prevencija seksualnog i reproduktivnog zdravlja i jačanja rodne ravnopravnosti.

”Da bi održivi razvoj bio moguć, neophodno je da radimo više na promociji rodne ravnopravnosti i na promociji i zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja”, navela je Raković.

Pomoćnica ministra zdravlja Vesna Knjeginjić kazala je da zdravstveni sektor 2011.godine prvi razvio i usvojio poseban program o postupanju sa ženama izloženim nasilju.

”Posebna obaveza zaposlenih u zdravstvenom sektoru je da pruže svu raspoloživu pomoć i podršku osobama koje su preživele nasilje”, naglasila je Knjeginić.

Dodala je da je krajem 2017.godine usvojen Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog reproduktivnog zdravlja građana koji kao posebnu komponentu izdvaja prevenciju rodno zasnovanog nasilja, kao i da je 2016.godine usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kojim je dodatno uređena ta oblast.

”Ministarstvo zdravlja će nastaviti da radi na tome da se unapredi sveobuhvatan odgovor države na rodno zasnovano nasilje”, istakla je Knjeginjić.

Savetnica u Koorodinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije Ljiljana Lončar rekla je da to telo u saradnji sa resornim ministarstvima i nevladinim sektorom nastoji da pruži integrisani odgovor države na nasilje nad ženama i devojčicama.

Istakla je značaj multisektorske institucionalne saradnje u prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama i izgradnji društva koje će, kako kaže, negovati nultu toleranciju na tu pojavu.

”Zastrašujuća je cifra da je 70 odsto žena u svetu izloženo nekom obliku nasilja – fizičkom, psihološkom i seksualnom. Sve zemlje pokušavaju da pronađu odgovor na tu društveno neprihvatljivu ponudu. Kada je u pitanju zdravstveni sektor, cilj je da se što veći broj zdravstvenih radnika obuči da prepozna rodno zasnovano nasilje i pruži zaštitu”, kazala je Lončar.

Dodala je da je do sada više od 500 profesionalaca iz različitih sektora, među kojima je 140 zdravstvenih radnika, prošlo takvu obuku.

Direktorka Centra za promociju zdravlja žena dr Stanislava Otašević rekla je da je ta nevladina organizacija sprovela istraživanje koje je pružilo ne samo uvid o učestalosti nasilja nad ženama, već i u zdravstvene posledice tog čina.

”Deo profesionalne odgovornosti zdravstvenih radnika je da se bavimo ovom temo i da se toj pojavi svakodnevno posvećujemo kao svakom drugom zdravstvenom problemu”, navela je Otašević.