Srbija bi mogla postati lider u oblasti rudarstva u ovom delu Evrope

Kada je reč o rudarstvu u Srbiji, kaže Ndegva, Svetska banka vidi da je reč o potencijalu za jačanje ekonomije, ali da bi se ostvario pun potencijal ovog sektora, potrebna je, kaže, velika reforma rudarskog sektora u Srbiji i jaka saradnja između privatnog i javnog sektora.

rudnik,, rudar,, kostolac

Ndegva je na Devetoj međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji rekao da naša zemlja prema istraživanju Svetske banke ima jaku šansu da bude lider i učestvuje u budućnosti Evrope, ali da je, kaže, ključno pitanje da li je Srbija spremna da iskoristi tu priliku.

On smatra da će srpska vlada napraviti dobar korak ako prihvati sugestije Svetske banke koje se tiču i potencijala u rudarskom sektoru ocenjujući da Srbija ima mogućnost da postane glavni dobavljač za rude litijuma i bakra.

Podsetio je da oko 35 kompanija trenutno ima 130 projekta u sektoru rudarstva u našoj zemlji uz ocenu da je Srbija privlačna destinacija za rudarske kompanije.

“Procenjujemo da će dva istraživačka projekata, Čukaru Peki i Jadar proširiti dva procenta na pet procenata učešća rudarstva u BDP. Da bi se iskoristio taj potencijal postoji potreba za upravljanje u rudarskom sektoru”, rekao je

Ndegva je podsetio i da je Svetska banka uradila studiju rudarskog sektora u našoj zemlji, navodeći da u poslednje dve decenije nisu u našoj zemlji otvoreni veći rudnici te da se nije odmaklo mnogo od istraživanja ka eksploataciji.

Vladi Srbije preporučio je da razvije nacionalnu viziju za rudarstvo u Srbiju u okviru kako bi se ohrabrilo rudarstvo u našoj zemlji a u svetlu novih otkrića rudnih bogatstava.

“I to će staviti Srbiju na novu poziciju. Ta prilika iziskuje saradnju između privatnog i javnog sektora. Važno je za vladu da radi u tešnjoj sprezi sa privatnim sektorom”, kazao je Ndegva i dodao da je kada je reč o rudarenju važno uključiti lokalne zajednice.

Uglavnom, kako je primetio, tamo gde se otvaraju rudnici, lokalna infrastruktura nije razvijena, pa je to prilika da se privatne rudarske kompanije i država udruže da zajedno finansiraju izgradnju puteva.

Fabian Bejker (Fabian Baker) predsednik i operacioni direktor kompanije Tetijan rizorses (Tethyan Resources Corp.) govorio je o perspektivama ranog istraživanja u Srbiji i naveo da postoje značajni resursi cinka i olova u Srbiji.

Kako bi se realizovao pun potencijal srpskog rudarstva, učesnici panela koji se bavio najboljim svetskim praksama u oblasti rudarstva, ocenili su da je važno slušati glas lokalne zajednice.

Gerant Bovden (Geraint Bowden) viši partner u kompaniji ERM London rekao je da je ogroman broj projekata napušten u svetu ili kasne sa realizacijom a da najčešći razlog za to nije tehničke prirode već nerazumevanje lokalne zajednice.

On je govorio i o značaju zapošljavanje lokalnog stanovništva i domaćih kooperanata, ali i o stvaranju dugoročnih planova koji moraju da sadrže odgovor na pitanje šta će biti sa lokalnom zajednicom u blizini rudnika kada se na primer za 20 ili 50 godina rudnik zatvori.