Pomoć za vatrogasna društva 40 miliona dinara

Javni konkurs odnosi se na finansiranje programa od javnog interesa, a cilj je podizanje svesti građana dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihova popularizacija.

pozar, 3, stara, planina,, vatrogasci

Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije pokrajine mogu konkurisati za novac kojim bi nabavili uniforme – zaštitna radna odela za intervencije na otvorenom, a maksimalno mogu dobiti 600.000 dinara.

Uslov za konkurisanje je da su DVD osnovana pre 2015. godine, da imaju minimum pet članova i da nisu u stečaju ili likvidaciji.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava a zaključno sa 20. novembrom.