Otvoren centar za izuzetnost “Profesor Dušan Šiđanski”

visoka, poslovna, skola

Visoka Poslovna škola postala je predstavništvo centra za izuzetnost “Profesor Dušan Šiđanski” pri univerzitetu u Ženevi, na dan proslavljanja šest decenija uspešnog rada.

“Centar koji je otvoren pre tri godine je u stvari jedan akt velike časti”, kaže Dušan Šiđanski, profesor.

“Ovo je prilika da se saradnjom Ženevskog Univerziteta i Visoke poslovne škole, postignu dobri rezultati, a takvim internacionalnim partnerstvom značajno se povećava kvalitet obrazovanja studenata”, kaže Miroslav Jovanović, profesor.

Tako da je to prepoznato u Švajcarskoj i otvaranje ovakvog centra je jedan most koji može da doprimese pobоljšanju razmena ideja obrazovanja publikacija između Švajcarske i Srbije.

“Moja namera cilj i mojih kolega i koleginica jeste da našim studentima pružimo jedan viši nivo obrazovanja jedan viši kvalitet pre svega, a sa druge strane usavršavanje naših profesora jer jednostavno smo hvatili da jedino doživotno učenje i usavršavanje daje efekat danas”, ističe prof. Jelena Damjanović, direktorka.

Potrebu za internacionalizaciju obrazovnog programa i usavršavanje nastavnog kadra Visoke poslovne škole, prepoznala je i pokrajinska vlada.

“Verujemo da smo zajedničkim snagama pre svega kao partner pomogli vrednim nastavnicima koji su kroz savremene studijske programe kroz jedan odnos prema privredi i ka internacionalizaciji onoga što rade pokazali da su pre svega pomogli sebi mi smo tu bili partneri i drago mi je da smo na tom putu uspeli”, navodi prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar.

Visok kvalitet obrazovanja i kadrova ove škole doprinosi većem interesovanju studenata, što govori i podatak od 300 upisanih studenata prve godine.