Mali: Dodatno smo smanjili rizik zemlje

Srbija je, naime, na današnjem reotvaranju postojeće emisije evroobveznica, Srbija 2029, izdate 26. juna ove godine, na međunarodnom tržištu kapitala, prodala 550 miliona evra obveznica sa prinosom od 1,25 odsto, što je niže za čak 37 baznih poena u odnosu na inicijalnu stopu prinosa na obveznice koje su emitovane u junu ove godine.

mali, sinisa

“To je najniži prinos ikada ostvaren na obveznice Republike Srbije emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu. Bolja cena koju smo ostvarili pokazuje da smo dodatno smanjili rizik zemlje u roku od svega pet meseci. To je potvrda poverenja investitora u rezultate koje Vlada Srbije ostvaruje i još jedna potvrda ekonomskih reformi”, rekao je ministar i dodao da je javni dug Srbije u poslednjih nekoliko godina smanjen sa preko 70 odsto BDP-a na sadašnjih 51,9 odsto BDP-a.

Ministar je podsetio i da je prosečna ponderisana kamatna stopa na ukupan portfolio duga u septembru ove godine iznosila 3,4 odsto, a da je 2016. godine bila 4,5 odsto.

Novoemitovane obveznice će biti konsolidovane i predstavljaće jednu seriju sa obveznicama koje je Srbija emitovala na međunarodnom finansijskom tržištu u junu ove godine. Kuponska stopa od 1,5 odsto godišnje i datum dospeća 2029, ostaju isti, a nove obveznice će biti takođe listirane na Londonskoj berzi, jednom od najvećih i najreprezentativnijih tržišta na svetu.

U saopštenju koje je medijima dostavljeno iz Ministarstva finansija navodi se još da se nakon prezentacije ostvarenih rezultata danas pristupilo prikupljanju ponuda za emisiju obveznica u vrednosti od 550 miliona evra. Takođe, da je ostvarena tražnja od preko 1,7 milijardi evra, što je trostruko više od ponuđene vrednosti emisije, a od strane respektabilnih svetskih fondova, osiguravajućih kuća i banaka uz veoma dobru geografsku disperziju. Prikupljanje ponuda započeto je na nivou od 1,45 odsto.

Ministar Mali kaže da su uspešni rezultati koje Srbija kontinuirano ostvaruje, zajedno sa povoljnim uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, rezultirali da se nove obveznice prodaju po istorijski najnižoj stopi prinosa od 1,25 odsto.

“Iz perspektive finansijskog tržišta, ovo je veliki rezultat za našu zemlju. Uspeli smo da se u ovoj godini dva puta pojavimo na međunarodnom finansijskom tržištu i potvrdimo najniže kamatne stope na državne hartije od vrednosti koje je Srbija do sada izdala. Nakon emisije obveznice u iznosu od jedne milijarde evra u junu mesecu ove godine kada je interes investitora takođe bio značajno veći od ponude, odlučili smo da još jednom iskoristimo veoma povoljne uslove na međunarodnom tržištu i proširimo obim emisije za dodatnih 550 miliona evra”, rekao je Mali.

On je dodao da će emitovanje ove obveznice, po istorijski najnižoj stopi prinosa od 1,25 odsto, doprineti daljoj fiskalnoj konsolidaciji kroz značajno smanjenje troškova kamata u budžetu Srbije, poboljšanju valutne strukture i javnog duga.

Sredstvima nove emisije Srbija otplaćuje deo obveznice denominovane u dolarima, koja je emitovana 2013. godine po znatno višoj stopi, 4,875 odsto, a koja dospeva u februaru 2020. godine. U postupku otkupa dolarskih obveznica, koji je trajao od 28. oktobra do 4. novembra 2019. godine, prijavljeno je 590 miliona dolara, odnosno 73,7 odsto vrednosti obveznica u odnosu na nedospeli iznos od 800 miliona dolara i koje će biti otkupljene sredstvima nove emisije.