Kako povećati broj donatora organa?

Upravo to što ima manje od dva donatora na milion stanovnika Srbiju stavlja na dno evropske lestvice.

doktor medicina pregled beli mantil jpg

Zakon o transplataciji organa, usvojen prošle godine, kojim smo svi potencijalni donori nije uspeo da popravi situaciju, naprotiv podaci su još gori. Broj darodavaca je drastično smanjen u odnosu na recimo 2013. godinu, kada je bilo između 5 i 6 davalaca na milion stanovnika.

Kako povećati broj donora, zašto novi zakon nije doneo boljitak kada se govori o zaveštavanju organa, na ta pitanja pokušaćemo da damo odgovore u današnjem fokusu.

Podaci kojima raspolažemo nisu ohrabrujući, budući da je nakon usvojenog zakon o transplantaciji organa broj donora drastično smanjen i odnosu na 2013. O tome razgovaramo sa pomoćnikom direktora Kliničkog centra Vojvodine za zdravstvenu delatnost, Igorom Mitićem.