Kako podići svest o klimatskim promenama?

NOVI SAD –

Svetski dan klimatskih promena tradicionalno se obeležava širom planete svakog 4. novembra, kada se, u cilju podizanja svesti o značaju tog globalnog problema, organizuju radionice, predavanja i druge aktivnosti.

...

Tokom prethodnih godina svedoci smo sve češćih i drastičnijih promena klime, a posledice koje se predviđaju u narednim godinama smatraju se rezultatom povećanih ljudskih aktivnosti, a i nepažnje.

vreme, prognoza, jutro

Danas živimo pod uticajem klimatskih promena, koje se manifestuju porastom temperature, kao i povećanih koncentracija gasova u atmosferi sa efektom staklene bašte, koju oseća čitava planeta, a kako kažu stručnjaci, neophodno je uvođenje novih zakona.

“Imamo tolike zemlje, pre svega severne i zapadne Evrope, koje su na svom ličnom primeru pokazale kako adekvatno mogu da se koriste obnovljivi izvori energije, kako to čak može da bude isplativo više nego ovi prljavi izvori, takođe kako se diže svest kod građana različitim promocijama. Evo praktično slavimo i taj dan klimatskih promena i to je jedan od načina kako da praktično svaka država pa i naša promoviše nešto tako među našim stanovništvom da bi ono znalo kako da se adekvatno ponaša i da sačuva sebe, ali i planetu”, kaže prof. dr Dragan Milošević, sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Povećanjem zelenih površina umanjujemo negativne uticaje klimatskih promena, kao i fokusiranjem na veće gradove u kojima su glavni zagađivači prirode.