Budžet Sente veći za 100 miliona dinara

“Budžet je povećan za gotovo sto miliona dinara, odnosno sa osamsto na devetsto miliona. Zaposleni u lokalnoj samoupravi dobili su povećanje plata za osam odsto, u obdaništima za devet odsto i u ustanovama kulture, za deset odsto. Oni se finansiraju direktno iz opštinskog budžeta i rebalansom je obezbeđen novac za to”, rekao je predsednik Opštine Rudolf Cegledi.

senta

“Rebalansom budžeta predviđena su sredstva za rekonstrukciju Osnovne škole Turzo Lajoš , kao i za izradu dokumentacije za rekonstrukciju Osnovne škole “Stevan Sremac”. Usvojen je i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica. U planu je da sva izbegla i interno raseljena lica na teritoriji naše Opštine budu stambeno zbrinuta u narednih pet godina”, naveo je sekretar Skupštine Opštine Igor Stojkov.

Na Dnevnom redu bila je 21 tačka. Nije usvojena samo tačka broj devet, odnosno, predlog Odluke o odbijanju predloga za raspuštanje Saveta Mesne zajednice Gornji Breg.