Roditelji treba da sumnju na nasilje prijave najpre školi

BEOGRAD –

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je danas da je obaveza roditelja da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje, a to podrazumeva da se prvo obrate ustanovi – odeljenskom starešini ili timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ili direktoru škole.

Ustanovljene su i precizne procedure zaštite učenika od svih oblika nasilja koje sve ustanove obrazovanja i vaspitanja imaju obavezu da sprovode, navodi se u saopštenju.

ministarstvo, prosvete

Kako bi se obezbedila pravovremena i sveobuhvatna zaštita učenika, neophodno je da zaposleni, ali i roditelji, poštuju procedure i svojim postupanjem doprinose razvijanju nenasilnog ponašanja.

Procenu nivoa nasilja obavlja Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, na osnovu definisanih kriterijuma.

Roditelji imaju obavezu da na poziv škole učestvuju u pojačanom vaspitnom radu, kao i da sarađuju sa školom u toku sprovođenja vaspitno-disciplinskog postupka.

Od načina i kvaliteta saradnje porodice i škole zavisi i efekat aktivnosti pojačanog vaspitnog i društveno-korisnog rada, koji se uzima u obzir prilikom izricanja vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera prema učenicima.

Ukoliko roditelji ne sarađuju sa školom, ili ispoljavaju neprimereno i nasilno ponašanje, škola je u obavezi da obavesti i uključi druge institucije, kao i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, ističe Ministarstvo.

Ministarstvo poziva roditelje učenika da poštuju propisane procedure, o kojima se detaljnije uvek mogu informisati u ustanovama, navodi se u saopštenju.