Konferencija ombudsmana u Novom Sadu

NOVI SAD –

Pronalaženje istovetnog modela u odnosu prema ljudima, podizanje standarda u postupanjima, kako bi svi bili ujednačeni bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, samo su neke od poruka trodnevne inernacionalne koneferencije lokalnih i regonalnih omudsmana, koja osim predstavnika četiri evropske zemlje, okuplja više od 20 lokalnih ombudsmana iz Srbije.

...

Razmena ideja, ali i iskustava u radu naših i ombudsmana u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Španiji cilj je trodnevne Internacionalne konferencija. Da smo na dobrom putu potvrđuju ocene od evropskih institucija.

“Kada je reč o radu ombudsmana u Srbiji, njihov rad je izuzetno kvalitetan a prednost je što su mladi i pred njima je sigurno jedna uspešna budućnost. Neki od njih su profesori i učestvuju u naučnom radu kada je reč o zaštiti ljudskih prava. Mi smo tu da pomognemo kada je reč o nekoj vrsti kriza”, ističe dr Josef Siegele, generalni sekretar Evropskog ombudsman instituta.

ombudsman

Ujednačavanje prakse radi bolje zaštite građana model je kojeg se treba pridržavati, neki su od zaključaka Konferencije, ali i da ombudsman ne treba da radi samo na osnovu pritužbi građana.

“Dobra uprava je samo jedan deo ostvarivanja ljudskih prava ono što je još važnije jeste da ih upoznajemo sa njihovim pravima kako bi došlo do efekta i ostvarivanja ljudskih prava u našoj zajednici”, kaže Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik.

Kako unaprediti rad lokalnih i regionalnih ombudsmana, koji model je najbolji i kako poboljšati saradnju, biće dogovoreno poslednjeg dana Konferencije.