Seminar o unapređenju sistema socijalne zaštite u Kikindi

Radionice se sprovode u okviru projekta Institucionalne podrške Stalne konferencije gradova i opština, a uz podršku Vlade Švajcarske.

seminar, , , aleksandar, kurbalija

Unapređenje sistema socijalne zaštite, viši kvalaitet socijalnih usluga podrazumevaju intenzivniju saradnju i bolju koordinaciju zmeđu nadležnih ustanova, lokalnih samouprava i pokrajinskih i republičkih institucija.Primera radi, konkretne usluge u oblasti socijalne zaštite uglavnom se finansiraju projektno, što je često dovodilo do problema održivosi samih projekata na lokalnom nivou:

“Iz tog razloga smatramo da je jako važno da sredstva koja postoje budu pravedno opredeljena, da se ispitaju potrebe građana, da se na te potrebe i odgovori, a da se sredstva za to planski obezbede”, kaže Tatjana Grnčarski, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu Novi Sad.

Iskustva u svakodnevnom radu u oblasti socijalne zaštite pokazuju da su intenzivnija saradnja i podrška itekako neophone:

“Opštinskom odlukom jesu predviđene usluge socijalne zaštite, međutim, u praksi nisu razvijene. Tim pre, ovako organizovana, koordinasana edukacija je više nego dragocena”, kaže Ljubica Nikolić Verikios, direktorka Centra za socijalni rad Senta.

Primer dobre saradnje uskoro bi trebalo da zajednički realizuju lokalne samouprave Severnobanatskog okruga. Pokrenuta je inicijativa na projektu prihvatilišta, čiji bi rad severnobanatske opštine zajednički finansirale:

“Pošto smo mi pogranični centar i pripada nam i najveći granični prelaz, model prihvatilišta, svratišta, uopšte takva dodatna usluga socijalne zaštite na lokalu itekako nam je potrebna”, kaže Kristina Telek, direktor Centra za socijalni rad Kanjiža.

“Svih šest lokalnih samouprava Severnobanatskog okruga zainteresovano je za takv vid, takav model prihvatilišta. Radimo već na tome, u saradnnji sa nadležnim Ministarstvom i Pokrajinski sekretarijatom”, kaže Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Podaci govore da je postoji potreba za većim brojem licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite i na teritoriji Vojvodine. Uz podršku lokalnih samouprava to bi svakako omogućilo veći broj ustanova i viši kvalitet usluga u oblasti socijalne zaštite i na lokalu.