Počela gradnja vodovodne mreže u Ljubi

Posao koji će se sprovoditi, kako plan predviđa, oko 80 radnih dana radiće se paralelno sa izgradnjom vodovodne mreže kroz selo.

vodovod voda brojilo merac vodomer

Za meštane Ljube koji se snabdevaju sa seoskog bunara i koji se bave pretežno stočarskom proizvodnjom uvođenje vodovodne mreže u selo je dobra vest. Kažu, značiće im jer su ovako morali na svojim rukama da prenesu velike količine vode.

Posao na izgradnji obavlja novosadska firma koja ima dugogodišnja iskustva u ovim poslovima, a koja je izabrana kroz postupak javne nabavke.

Vrednost radova je ukupno oko 36 miliona dinara. Od toga Opština Šid učestvuje sa 16 miliona dinara dok značajnu pomoć u realizaciji ovog kapitalnog projekta daje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo kroz sredstva od 20 miliona dinara.

Posle završetka grubih radova koji se tiču paralelne izgradnje mreže kroz selo i vodotornja uslediće i opremanje bunara, postavka elektroinstalacija i softverskog rešenja za kontrolu sistema.

Tokom novembra meseca očekuje se i zvanično puštanje vode u sistem.