Direktorka EBRD pozdravlja zapošljavanje inspektora

“Nemoguće je bilo očekivati da će se dostići očekivani efekti reforme s postojećim kapacitetima Srbije, koja poredeći se sa Evropskom unijom, ima 2,5 puta manje inspektora u odnosu na broj stanovnika i drago nam je da će se to sad izmeniti”, istakla je Hargitai.

logo ebrd jpg

Kako je saopštilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, najvažnije za privrednike kojih se reforma direktno tiče jeste da su sve inspekcije sada koordinisane i da su savetodavci onima koji posluju u skladu sa zakonom, kao i da imaju nove mehanizme u borbi protiv sive ekonomije i upravo ove promene, Banka snažno podržava.

EBRD pruža finansijsku i stručnu podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u koordinaciji inspekcija, što se pokazalo kao važan mehanizam za iznalaženje svih novih rešenja u zakonodavnom okviru i drugim aktivnostima, dodaje se u saopštenju Ministarstva.