Vulin: Kursisti visoko motivisani

Ministar Vulin je, nakon obilaska i prikaza segmenata obuke, ocenio da se Vojska svakodnevno obučava i da naši pripadnici svakog dana usvajaju nova znanja.

vulin,podoficiri

“Na kursu za buduće podoficire Vojske Srbije možemo sa zadovoljstvom da se uverimo da su oni visoko motivisani, da su spremni da rade, da žele da uče i da pokazuju sve one sposobnosti koje su potrebne za buduće podoficire. Podoficiri su kičma svake vojske, oni su ti koji rade sa vojnikom, koji nose najveći teret i zbog toga je veoma važno da budu obučeni, ali da budu zadovoljni i motivisani. Vojska Srbije je spremna da ispuni svaki svoj zadatak, a ove godine ćemo imati i značajno veći broj unapređenja u prve podoficirske činove. Smatramo da Vojska Srbije mora da se ojača upravo u tom segmentu. Dobar podoficir, zadovoljan podoficir – zadovoljna i sigurna Vojska Srbije“ poručio je ministar Vulin.

Načelnik Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Željko Petrović izrazio je zadovoljstvo onim što su polaznici Kursa danas pokazali.

“Polaznici kursa su danas pokazali da su dostigli onaj nivo sposobnosti koji im omogućava da po završetku kursa i promovisanja u prvi podoficirski čin uspešno komanduju jedinicama ranga odeljenja i da mogu da pokažu ono što su naučili, jer u vojsci je to ključno pravilo – pokaži pa onda traži od potčinjenih da tako postupaju“ istakao je general Petrović.

Nakon referisanja zamenika komandanta Centra za obuku Kopnene vojske potpukovnika Nikole Otaševića, ministar je obišao stacionarno logorovanje polaznika 14. klase Osnovnog kursa za podoficire, a prisustvovao je i prikazu obučenosti na dekontaminacionoj, sanitetskoj i telekomunikacionoj stanici.

U okviru prikaza obučenosti, polaznici su prikazali savlađivanje vatrene staze, posedanje i promenu vatrenih položaja, dejstvo na zaposednuti objekat, kao i obuku kandidata logističkih specijalnosti.

Današnjem obilasku su prisustvovali i zastupnik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Siniša Kresović i glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Zoran Kocić.

Osnovni kurs za podoficire traje šest meseci, a po završetku Kursa, kandidati se proizvode u čin vodnika i postavljaju se na formacijska mesta u jedinicama Vojske Srbije.