Koliko Novosađani poštuju saobraćajne propise?

Pešaci su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. ako se smatra da za pešačenje nije potrebna bilo kakva obuka, ipak postoje pravila kojih se treba pridržavati da bi se izbegle rizične situacije.

propisi

Prelaženje ulice van pešačkog prelaza, kao i kretnje po kolovozu u prigradskim naseljima, samo su neki od faktora zbog kojih dolazi do velikog broja nezgoda, a učesnici u njima su najčešće pešaci, ali je povećan i broj biciklista. Problem sa nezgodama nastaje jer su pešaci i biciklisti slabo vidljivi vozačima u saobraćaju.

Preporuke Agencije za bezbednost saobraćaja pešacima su da nose svetliju odeću da bi se stvorili bezbedniji uslovi i za pešake i za vozače. Svakako, neophodno je da kada se kreću noću nose reflektujući prsluk, jer najčešće stradaju u ovo doba dana, a i zakon na to obavezuje. Još jedan dobar način da pešaci budu vidljivi je da ponesu baterijsku lampu.