Filipini proglasili epidemiju denga groznice,622 osobe umrle

Od početka godine registrovano je i više od 146.000 obolelih što je za 98 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

injekcija, inekcija eutanazija vakcina

Ministar zdravlja Fransisko Duke izjavio je da je proglašavanje epidemije važno da bi se ustanovilo gde je pomoć najpotrebnija i kako bi se omogućilo da lokalne vlasti imaju pristup fondovima.