Završen projekat za kop Polje E, godišnje 12 miliona tona uglja

Projekat Površinski kop Polje “E” je završen, a u njemu su obrađena tehnička rešenja eksploatacije otkrivke i uglja za ceo vek rada ovog kopa, odnosno do 2049. godine, piše list “EPS energija”.

kolubara

Za Polje “E” je urađena i studija izvodljivosti, a uz glavni rudarski projekat završena je i studija o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i javni uvid, prezentacija i rasprava u Gradskoj opštini Lazarevac.

Projekat Površinskog kopa Polje “E” i “Radljevo – Sever” su za Rudarski basen Kolubara najvažniji projekti.

Direktorka “Projekta” u Kolubari Ivana Milinković kaže za taj kompanijski list da su kolubarski projektanti završili uprošćeni rudarski projekat za otvaranje površinskog kopa “Radljevo – Sever” u zapadnom delu basena, koji će početi sa otkopavanjem otkrivke od oktobra.

“Za ‘Tamnava – Zapadno polje’ izradili smo dopunski rudarski projekat, u kome su data detaljna tehnička rešenja za period od pet godina otkopavanja. U jednom delu ovog projekta obrađena je dinamika napredovanja rudarskih radova do kraja radnog veka ovog površinskog kopa”, rekla je Milinković.

Trenutno je, dodaje, u kolubarskom “Projektu” pokrenuto oko 150 projekata na kojima su angažovane sve službe te organizacione celine u Kolubari.

Naglasila je da je sva dokumentacija koja se izrađuje u skladu sa strategijom EPS-a i dugoročnim programom razvoja basena.