Sedmogodišnji učinak NBS – stabilan dinar, cene, inflacija…

Inflacija je sa dvocifrenih nivoa svedena na nivo uporediv sa evropskim zemljama, i tokom prethodnih šest godina očuvana je na oko dva odsto, po čemu je Srbija sada u rangu sa razvijenim zemljama, saopšteno je iz NBS, povodom sedmogodišnjeg rada vrhovne monetarne vlasti pod rukovodstvom Jorgovanke Tabaković.

narodna, banka, srbije

Držanjem inflacije čvrsto pod kontrolom očuvana je realna vrednost dohodaka svih građana Srbije i smanjeni troškovi finansiranja privrede, države i stanovništva, navodi se u saopštenju.

“Danas, i sedam godina unazad, Narodnoj banci Srbije se veruje da će inflaciju održati pod kontrolom. Pre toga, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede su bila na nivou od odam i 10 procenata, i prilično su oscilirala. Danas su ona niska i znatno stabilnija, kreću se u granicama novog, nižeg cilja NBS”.

Iz centralne banke poručuju da se očekuje i veruje da će stabilnost cena biti očuvana i u naredne dve godine, što znači poverenje da će se stabilno poslovno okruženje i održati.

Tokom mandata guvernera Jorgovanke Tabaković, dodaje se dalje, obezbeđena je relativna stabilnost kursa dinara u odnosu na evro, zbog čega građani više ne gledaju u kursne liste sa strahom od promena. Dinar je nominalno ojačao prema evru za 0,7 odsto.

U poslednjih sedam godina intervencijama na deviznom tržištu neto je kupljeno 2,85 milijardi evra.

“Kretanje kursa dinara, ne samo da nije bilo ograničenje za izvozni potencijal domaće ekonomije, već se stabilnost pokazala kao ključna karika za produbljavanje saradnje sa svetom. Kao garant stabilnosti i za naredni period – bruto devizne rezerve ojačane su na rekordnih 12,1 milijardi evra”.

Vraćeno je poverenje u dinar, tako da je dinarska štednja danas četiri puta veća u odnosu na 2012. godinu i raste ubrzano.

“Preko 71 milijarda dinara dinarske štednje u julu, nedvosmisleno govori o vraćanju poverenja u nacionalnu valutu. Činjenica da je 10 odsto dinarske štednje položeno na period preko dve godine, takođe govori o vraćanju poverenja u dinar”, ističu iz NBS.

Učešće dinara se povećava i u javnom dugu, na 27 procenata, a raste učešće sedmogodišnjih i desetogodišnjih hartija koje su do pre sedam godina, kako se navodi, bile nezamislive za naše tržište. Danas su sedmogodišnje i desetogodišnje dinarske hartije Srbije izuzetno tražene, uprkos četiri puta nižim kamatama.

Sačuvana je finansijska stabilnost i rešeno nasleđe problematičnih kredita. Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima u bankarskom sektoru na kraju juna je spušteno na 5,2 odsto, što je za 17,2 procentna poena niže u odnosu na period kada je usvojena Strategija za rešavanje problematičnih kredita.

“Njihovo stanje smanjeno je za 307 milijardi dinara, odnosno za čak 71 odsto, a Srbija danas i u međunarodnim okvirima služi kao primer zemlje koja je na najbolji način rešavala pitanje problematičnih kredita”, preciziraju iz NBS.

Danas su, dodaje se dalje, kamatne stope na dinarske kredite stanovništvu dva puta niže, a privredi tri puta niže u odnosu na period kada počinje kontinuirani ciklus relaksacije monetarne politike 2013. godine.

“I time je NBS, na čelu sa guvernerom Jorgovankom Tabaković, povećavala raspoloživi dohodak građana i privrede, podsticala i kreditnu aktivnost i doprinosila rastu investicija i ekonomske aktivnosti”.

Smanjenje troškova kamata za oko 50 odsto u odnosu na 2014. godinu, kao i po osnovu kursnih razlika za oko 80 odsto, takođe je bilo važan faktor povećane uspešnosti privrede u proteklim godinama.

I kamatne stope na dinarske državne hartije su danas za oko 10 procentnih poena niže u odnosu na 2012. godinu (četiri puta niže), što je, kako ukazuju iz centralne banke, jedan od faktora uspešnog uređenja javnih finansija i pada učešća javnog duga na oko 50 odsto BDP-a.

Rashodi kamata po osnovu primene instrumenata monetarne politike nikad nisu bili niži, a razlog tome u velikoj meri je i u izmenjenom modelu aukcija koje je guverner Tabaković uvela u decembru 2012.

Konkretna potvrda poverenja u jačanje i dobre izglede naše ekonomije dolazi i kroz strane direktne investicije koje su prošle godine dostigle 8,2 procenta BDP-a. Preko 10 milijardi evra priliva tokom 2015-2018, koji se i dalje nastavlja ubrzanom dinamikom, predstavlja znak poverenja.

Konkretna potvrda poverenja jeste i emisija desetogodišnje evroobveznice, na međunarodnom tržištu, po kamatnoj stopi od 1,6 odsto, čime je takođe na pravi način vrednovano ono što je postignuto u prethodnom periodu.

Iz NBS podsećaju da su u proteklih sedam godina doneti brojni reformski zakoni i regulatorna rešenja kojim je unapređen poslovni ambijent u zemlji i ojačana zaštita korisnika finansijskih usluga u svim segmentima.

Jedna od najznačajnijih novina jeste sveobuhvatna reforma platnog sistema, pre svega uvođenje sistema za instant plaćanja, čiji je operator NBS – sistem IPS NBS.

Reč je o najsavremenijem platnom sistemu, koji radi neprekidno – 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana godišnje – omogućava prenos novca u roku od nešto iznad jedne sekunde.

O značajnoj ulozi koju je NBS u proteklih sedam godina imala u procesu evropskih integracija Srbije govori i činjenica da su otvorena oba pregovaračka poglavlja za koje je NBS rukovodeća institucija – pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge i pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika.

Narodna banka Srbije će i u narednim godinama nastaviti da ispunjava svoje zakonom propisane ciljeve očuvanja stabilnosti u službi najboljih interesa građana, privrede i države u celini, navodi se u saopštenju.