Promet instant plaćanjem u julu osam milijardi dinara

Prosečna dnevna vrednost prometa preko IPS iznosila je 260 miliona dinara, objavila je Centralna banka.

narodna banka srbije nbs jpg

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 15.599, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije od 1,1 sekunde.

U ovom sistemu, koji radi u režimu 24 sata 365 dana u godini, za 31 dan u julu realizovano je 483.565 plaćanja.

IPS Narodne banke počeo je sa radom 22. oktobra prošle godine i omogućio je brži prenos novca u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji.