Mladi Somborci mogu da dobiju psihološku pomoć u Centru “Psihozon”

Mladi Somborci od 15 do 30 godina, koji imaju različite probleme psihološke prirode, od međuljudskih odnosa, problema u porodici, do emotivnih problema, mogu da se za svaku vrstu pomoći, ili ako imaju nedoumicu, obrate centru za psihološko savetovalište za mlade “Psihozon”.

psiholoska, pomoc, psihozon

Diplomirani psiholog Saša Stojšić, koja je angažovana na radu u ovom centru, kaže da su najčešći problemi sa kojima mladi dolaze kod nje slični onima koje imaju i odrasle osobe, s tim što je period mladalaštva specifičan, pa se mladi suočavaju sa problemima u vezi sa školom, izborom škole.

„Ima tu i problema u psihološkom funkcionisanju, na polju emocionalnosti, ljubavi, odnosa sa odraslima, sa nastavnicima“, navodi ona i dodaje da ovaj centar radi i sa mladima koji su imali prethodnu psihijatrijsku hospitalizaciju, koji su imali problema sa zakonom, kako bi se lakše u uključili u zajednicu i bili korisni članovi društva.

Kao najčešće, ona ističe probleme koji se tiču samopouzdanja, problema u odnosu prema autoritetu odraslih.

[embedded content]