Oko 500 domaćinstava dobija priključak za kanalizaciju na Paliću

U okviru projekta “Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš”, koji posredstvom KfW banke Vlada Nemačke finansira sa 6,5 miliona evra, JP “Palić Ludaš” i ove godine je sprovelo selektivni izlov srebrnog karaša rai sanacije i očuvanja Palića, odnosno poboljšanja kvaliteta vode u jezeru.

palic

“Ove godine izlovljeno je oko 20 tona srebrnog karaša, takozvane “babuške”. U međuvremenu je konstatovano da se u jezeru pojavio i smuđ, za koga je poznato da živi samo u čistoj vodi. To znači da se polako popravlja kvalitet vode u jezeru”, kaže Marta Dobo, direktorka JP “Palić Ludaš”.

Oko dva miliona evra namenjeno je za proširenje postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže u naselju Palić, na koju je trenutno priključeno svega 35 odsto domaćinstava. Polovinom avgusta istovremeno počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže na šest lokacija, a oko 500 domaćinstava koja imaju septičke jame sada ima mogućnost da dobije priključak.

“Gradićemo 15 kilometara nove kanalizacione mreže. Pored toga, planirana je i izgradnja dodatnih pet kilometara potisnog voda. Naime, sva otpadna voda naselja Palić treba da se “prebaci” u Suboticu, na gradski prečistač. Potisni vod služi za tu svrhu”, objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Subotice.

Građani koji žele priključak na novu kanalizacionu mrežu na Paliću treba da podnesu zahtev JKP “Vodovod i kanalizacija” u Subotici. Cena priključka iznosiće 27.000 dinara po domaćinstvu, a moći će da se plati na 24 mesečne rate. Planirano je da radovi budu završeni u roku od osam meseci, odnosno do aprila 2020. godine.

[embedded content]