Da li ste brisanjem FaceApp-a zaštitili svoje lične podatke?

Naime, svako ko je pristao na uslove korišćenja aplikacije omogućio je FaceApp-u pristup svojim fotografijama i drugim ličnim podacima, jer se u odeljku o uslovima korišćenja navodi da korisnici omogućavaju kompaniji “neopozivi” pristup “korišćenju, reprodukovanju, modifikovanju, prilagođavanju, objavljivanju i distribuciji” bilo kojeg navedenog imena, korisničkog imena ili fotografije, prenosi CNN.

mobilni telefon jpg

“Ako neka kompanija kaže da poseduje vaše podatke, a vi ste pristali ne njene uslove, onda ona poseduje vaše podatke”, kaže Melisa Breke iz advokatske kancelarije “Ganderson Detmere”.

Direktorka Centra za intenet i društvo pri Pravnom fakultetu Stenfordskog univerziteta, Džen King, navodi da ukoliko obrišete aplikaciju, to jednostavno znači da ne možete više da je koristite, a ne i da ste zaštitili svoje privatne podatke.

Ona je dodala da kompanija ne zna da ste obrisali aplikaciju i samim tim nije upozorena da treba da obriše vaše podatke.

Pojedine kompanije, među kojima je i FaceApp, dozvoljavaju korisnicima da pošalju zahtev za brisanjem njihovih informacija iz baze podataka. Ali, ostaje nejasno koliko je potrebno tehničkoj službi da registruje vaš zahtev.

Kompanija Fejsbuk, na primer, navodi da je neophodno devedeset dana da sistem registruje i prestane da koristi vaše podatke. On zapravo ne poseduje vaš materijal (slike, snimke itd.), ali ima pravo da ih neograničeno koristi.

Nadležne vlasti propisuju obaveze kompanije vezane za zaštitu podataka korisnika. Zakonske regulative Evropske unije donete u maju 2018. značajno su pooštrile kriterijume zaštite privatnih podataka.

Advokat Melisa Breke konstatuje da je politika privatnosti podataka FaceApp-a uopštena, što ostavlja dodatni prostor za bojazan. Čak i kada podnesete zahtev za brisanjem podataka često kompanija zapravo nije tehnički u stanju da ih ukloni.