Načelnik generalštaba Mojsilović u Njujorku

General Mojsilović razgovarao je sa zamenikom Generalnog sekretara UN za mirovne operacije Žan-Pjerom Lakroa o doprinosu naše zemlje svetskom miru kroz učešće pripadnika Vojske Srbije u mirovnim operacijama i unapređenju saradnje sa UN.

mojsilovic,njujork

Tokom sastanka, Lakroa je pohvalio učešće pripadnika Vojske Srbije u misijama pod mandatom UN i, pre svega, kvalitet i profesionalnost njihovog angažovanja.

General Mojsilović potvrdio je spremnost daRepublikaSrbija i daljebude značajan kontributor snaga u mirovnim operacijama UN, dajući tako svoj doprinos izgradnji mira i bezbednosti u svetu.

Načelnik Generalštaba učestvovao je i na mrežnom sastanku “Žene, mir, bezbednost”, posvećenom temama rodne perspektive, značaju uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku zemlje i njihovom uticaju u sektoru bezbednosti. Na sastanku su visoki zvaničnici potvrdili nedvosmislenu podršku daljoj integraciji rodne perspektive u oružane snage.

Na marginama skupa, general Mojsilović imao je odvojene razgovore sa načelnicima generalštabova Austrije, Belorusije, Kipra, Mađarske, Rumunije i Slovenije, kao i sa predstavnikom Oružanih snaga Ruske Federacije