Jugoremedija ponuđena za 800 miliona dinara

Jugoremedija se prodaje kao pravno lice, a njenu imovinu čini industrijski kompleks u Zrenjaninu, 24 žiga, koji su intelektualna svojina, 28 motornih vozila, oprema i inventar.

jugoremedija1 jpg

Javno nadmetanje za Jugoremediju zakazano je za 9. avgust, a na njemu će moći da učestvuju oni koji u međuvremenu uplate depozit.